غذای خانگی سه سار چیتگر

رکوردشکنی همزمان در قسمت بیست و پنجم عصرجدید - ژولی پولی

رکوردشکنی همزمان در قسمت بیست و پنجم عصرجدید

رکوردشکنی همزمان در قسمت بیست و پنجم عصرجدید

8 اردیبهشت 1398

در قسمت بیست و پنجم مسابقه استعدادیابی عصرجدید، ۱۰ اجرای همزمان با هم بر روی صحنه مسابقه عصرجدید رفتند و در عرض یک دقیقه برخی از رکوردها شکسته شد که در نوع خودش بی نظیر و شگفت انگیز بود.

گروه سربازان وطن فینالیست قسمت بیست و پنجم مسابقه استعدادیابی عصرجدید