غذای خانگی سه سار چیتگر

رضا تیمور شرکت کننده سوم قسمت بیست و چهارم عصرجدید - ژولی پولی

رضا تیمور شرکت کننده سوم قسمت بیست و چهارم عصرجدید

رضا تیمور شرکت کننده سوم قسمت بیست و چهارم عصرجدید

1 اردیبهشت 1398

شرکت کننده سوم قسمت بیست و چهارم مسابقه استعدادیابی عصرجدید یک سامورایی و شمشیرباز تمام عیار بود که همسر و خواهر همسر و دخترش را بر روی استیج آورد و با چشمان بسته خیار را بر روی گردن و شکم آنها حلقه کرد و موجب تعجب و تشویق حاضرین در استادیو شد.

چهار داور مسابقه استعدادیابی عصرجدید کار وی را تحسین کردند و به وی چهار رای سفید دادند.

احسان علیخانی مجری مسابقه استعدادیابی عصرجدید برای اینکه از صحت کار رضا تیمور شمشیر باز نمونه اطمینان کسب کند از ایمان قیاسی مجری پشت صحنه استفاده کرد.

ایمان قیاسی خیار را در دهانش قرار داد و رضا تیمور با چشمان بسته خیاری را که در دهان وی قرار گرفته بود، حلقه کرد.

رضا تیمور سامورایی قسمت بیست و چهارم عصرجدید با چهار رای مثبت به فینال قسمت بیست و چهارم رفت.