غذای خانگی سه سار چیتگر

رضایت ۹۴ درصدی بینندگان از عصر جدید - ژولی پولی

رضایت ۹۴ درصدی بینندگان از عصر جدید

رضایت ۹۴ درصدی بینندگان از عصر جدید

7 شهریور 1398

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، در نظرسنجی مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما از جامعه آماری با جمعیت ۸۱۸نفر از افراد ۱۵سال و بالاتر در تهران و ۳۲شهر دارای مرکز صداوسیما ۶۵٫۳درصد پاسخگویان به نحوی بیننده «مسابقه عصر جدید» بوده‌اند که ۹۴ درصد از این بینندگان در حد زیاد از این مسابقه رضایت داشته اند.

از این تعداد، زنان با آمار ۶۷٫۵ درصد و مردان با آمار ۶۲٫۹ درصد بیننده این مسابقه بوده‌اند. همچنین در میان گروه‌های سنی مختلف نوجوانان با ۸۴٫۹درصد بیشتر از سایر گروه‌های سنی بیننده «عصرجدید» بوده اند.

مطابق این نظر سنجی ۸۲٫۳درصد بینندگان «مسابقه عصرجدید» مهمترین هدف این مسابقه را کشف و معرفی استعداهای ناشناخته دانسته اندو اکثریت مخاطبان این برنامه را در این زمینه موفق ارزیابی کرده اند.

Modern-Times7

در ارزیابی بینندگان در این نظرسنجی ۹۰٫۱درصد فضاو دکور این مسابقه در حد زیاد موفق بوده و عواملی چون جالب و جذاب بودن با ۸۹٫۷ درصد، حضوراستعدادهای متنوع از سراسر کشوربا ۸۶٫۱درصد، جدید و به‌روز بودن با ۸۶درصد، هیجان‌انگیز بودن با ۸۲٫۶درصد و گروه داوران مسابقه با ۷۳٫۶درصد در جذب مخاطب این برنامه مؤثر بوده است.

بر اساس نظر شرکت کنندگان این نظر سنجی اجرای احسان علیخانی با آمار ۹۷٫۲درصد در حد خیلی خوب بوده است.

۶۰٫۶درصد بینندگان نیز گروه داوری انتخاب شده برای این مسابقه را در حد زیاد مناسب دانسته‌اند.

مرکز تحقیقات در این نظر سنجی اعلام کرده است ۹۸٫۷درصد بینندگان این مسابقه داوران را از نظر پوشش و ظاهر مناسب، ۹۴٫۶درصد از نظر نحوه بیان در حد خیلی خوب یا خوب ارزیابی کرده اند.

تخصص و آگاهی مرتبط با اجراها، قضاوت عادلانه درباره اجراها و استدلال مناسب و مرتبط با رأی ارائه شده در رتبه‌های بعدی این بخش از نظر سنجی هستند.

براساس این نظرسنجی، ۷۹٫۲درصد با شیوه انتخاب نفرات برتر توسط مردم در حد زیاد ۱۷٫۸درصد درحد کم موافق هستند و ۳درصد نیز اصلا با این شیوه موافق نبوده‌اند.

درحالیکه ازنظر ۵۴٫۷درصد بینندگان این مسابقه اصلا بدآموزی نداشته است، ۱۶٫۱درصد نیز اعلام کردند که برخی از اجراهای مسابقه عصرجدید در حد زیاد بدآموزی داشته و ۲۹٫۲درصد بینندگان نیز بدآموزی آن را برای کودکان و نوجوانان در حد کم دانسته اند.

برنده فینال مسابقه استعدادیابی عصرجدید مشخص شد