راننده اسنپی که خانم بد حجاب را پیاده کرد مهمان شبکه ۳ - ژولی پولی

راننده اسنپی که خانم بد حجاب را پیاده کرد مهمان شبکه ۳

راننده اسنپی که خانم بد حجاب را پیاده کرد مهمان شبکه ۳

۱۹ خرداد ۱۳۹۸

موضوع داغی که در چند روز اخیر در فضای مجازی مطرح شد، موضوع پیاده کردن دختر بد حجاب توسط راننده اسنپ در بین راه بود…

راننده اسنپ قانونمدار پس از سوار کردن دختری که حجاب نداشته به وی تذکر می دهد که حجابش را رعایت کند و گرنه توسط پلیس جریمه می شود ولی دختر توجهی نمی کند و مکالمه ای بین راننده و دختر شکل می گیرد که سرانجام دختر پیاده می شود و …

این موضوع در فضای مجازی به شکل های مختلف روایت شد تا اینکه امروز شبکه ۳ در برنامه ی صبحگاهی سعید عابد راننده ی اسنپ را به عنوان میهمان دعوت کرد تا به سوالات مطرح شده پاسخ دهد.

سعید عابد بازنشسته هستند و مدتی است که در تاکسی اینترنتی فالیت می کنند.  

راننده اسنپ در ابتدا توضیحی در مورد جریمه ی ۲۰۰ هزار تومانی پلیس دادند و در ادامه به مسافر ۱۶ خرداد اشاره کردند که از ابتدای سوار شدن بر ماشین این خانم حجاب نداشتند و در بین راه به خانم تذکر می دهند که بخاطر جریمه ی پلیس، حجاب خود را رعایت کنند ولی این خانم اعتنا نمی کنند و راننده می ایستد و مسافر پیاده می شود و …

توئیت مسافر بدحجاب در مورد راننده اسنپ

سعید عابد سپس با پشتیبانی اسنپ تماس می گیرند و موضوع را مطرح می کنند و پشتیبانی اسنپ به راننده حق می دهند که طبق قوانین عمل کرده است و …

ولی دو روز بعد اطلاعات آقای سعید عابد توسط خانم مسافر در توئیتر منتشر می شود.

گفته شده که اسنپ به منظور رسم مشتری مداری از این خانم دلجویی کرده است و همکاری آقای راننده هم همچنان با اسنپ ادامه دارد.