غذای خانگی سه سار چیتگر

دستمزد مداحی سید مجید بنی فاطمه - ژولی پولی

دستمزد مداحی سید مجید بنی فاطمه

دستمزد مداحی سید مجید بنی فاطمه

16 شهریور 1398

به تازگی مصاحبه ی جالبی با سید مجید بنی فاطمه، مداح با سابقه ی کشورمان منتشر شد.

مجید بنی فاطمه گفت: زندگی متوسطی دارد، و درآمدی از مداحی ندارد.

ناگهان نکته ی جالبی از سوی خبرنگار مطرح شد .

آن نکته به موضوع دستمزد سید مجید بنی فاطمه به مبلغ یک میلیارد تومان برای یک دهه از ماه محرم اشاره می کرد.

بنی فاطمه گفت: من برای اجرا اصلا جایی، به جز هیئت ریحانه الحسین نمی روم.

او درآمد های چند صد میلیونی و میلیاردی را تکذیب کرد و گفت: آشپز هیئت هر ساله مبلغی را در داخل یک پاک به او می دهد.

مبلغ داخل پاک یک میلیون تومان است، در ادامه بحث مجید بنی فاطمه به موضوع عدم دریافت هدیه اشاره کرد.

گفتگو با مداح مولودی داره میریزه که جنجالی شد