غذای خانگی سه سار چیتگر

در شب جمعه آخر سال یادی از رفتگان کنیم - ژولی پولی

در شب جمعه آخر سال یادی از رفتگان کنیم

در شب جمعه آخر سال یادی از رفتگان کنیم

23 اسفند 1397

امروز آخرین پنجشنبه سال ۹۷ است و کسانی هستند که پارسال مثل من و شما خوش و خرم زندگی می کردند ولی امروز نیستند تا در کنار عزیزانشان باشند.

امروز خیلی ها دلتنگ عزیزان سفر کرده شان هستند و در آخرین شب جمعه سال به دیدار اهل قبور می روند تا با خواندن فاتحه ای هم خودشان به آرامش برسند هم روح رفتگانشان را شاد کنند.

برخی برای عزیزانشان سبزه و هفت سین و سینره و سنبل می برند تا آمدن بهار و عید نوروز را به اموات مژده دهند.

البته اگر شما در روزهای پایانی سال سرتان شلوغ است و مشغله ی بسیار دارید می توانید خوراکی هر چند جزئی همچون (خرما، شکلات، شیرینی و …) برای آنها پخش کنید تا با خواندن فاتحه ی مردم، روح گذشتگان قرین رحمت شود و به هر طریقی که امکان دارد از رفتگان یاد کنید.

در آخرین پنجشنبه و جمعه سال با هدیه خواندن قرآن، دعا و صلوات نیز می توانید، یادی از عزیزان رخ در نقاب کشیده، کنیم.

بیاییم در این روزها قدر عزیزانی که در کنارشان هستیم را بیشتر بدانیم و دوست داشتن و عشق و محبتمان را از آنها دریغ نکنیم، شاید روزی در کنارمان نباشند و افسوس روزهای با هم بودنمان را بخوریم.

یادی از اموات در شب جمعه آخر سال

آخرای ساله
امسالم گذشت
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺗﺎﺧﺘﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﺧﺘﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺳﻮﺧﺘﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻧَﻔَﺲ ﮐﺸﯿﺪﻥ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻧَﻔَﺲ ﺍُﻓﺘﺎﺩﻥ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪﻥ ﺍﻻﻥ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ ﺍﻻﻥ ﻣﯿﺨﻨﺪَﻥ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺍﻭﻣﺪﻥ (تولد)
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺭﻓﺘﻦ (مرگ)
ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪﻥ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧَﻤﻮﻧَﻦ
ﺍﻣﺎ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﺮﺍ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﻓﺘﻦ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﻪ
ﺍﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯿﺶ ﻣﯽ اﺭﺯﻩ
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﻣﺮﺩﻩ
ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣَﺮﺩ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﺑﯿﺎین ﻗﺪﺭ ﻫﻤﻮ ﺑﺪﻭﻧﯿﻢ
ﻧﺬﺍﺭﯾﻢ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺩﻭﺭ ﺑﻤﻮﻧﯿﻢ
پروانه به خرس گفت:دوستت دارم…
خرس گفت:الان میخوام بخوابم،باشه بیدار شم حرف میزنیم…
خرس به خواب زمستانی رفت و هیچوقت نفهمید که عمر پروانه فقط ۳ روز است…
“همدیگر را دوست داشته باشیم؛ شاید فردایی نباشد…”
آدمای زنده به گل و محبت نیاز دارن و مرده ها به فاتحه !
ولی ما گاهی برعکس عمل میکنیم !
به مرده ها سر میزنیم و گل میبریم براشون، ولی راحت فاتحه زنده ها رو میخونیم !
گاهی فرصت با هم بودن کمتر از عمر شکوفه هاست!
بیائیم ساده ترین چیز رو از هم دریغ نکنیم:

” محبت “

ما در مجله خبری ژولی پولی برای همه ی عزیزانی که امروز در کنارمان نیستند آرزوی رحمت الهی را داریم.