دختران مکانیک مهمان برنامه فرمول یک شدند - ژولی پولی

دختران مکانیک مهمان برنامه فرمول یک شدند

دختران مکانیک مهمان برنامه فرمول یک شدند

۲۰ آبان ۱۳۹۸

شب گذشته دو مهمان متفاوت در برنامه ی فرمول یک با اجرای علی ضیا حضور داشتند.

نیلوفر فرهمند و کیانا یاراحمدی دو دختر جوان هستند که هیچ کدام در رشته ی مکانیکی تحصیل نکرده اند ولی اکنون حدود ۵ ماه است که در شغل مکانیکی مشغول به کار هستند.

یکی از آنها در رشته ی حقوق تحصیل کرده و دیگری دارای مدرک گرافیک می باشد ولی مدتی است که به میل و علاقه ی خود شغل مکانیکی را انتخاب کرده اند و از شغل خود رضایت دارند.

این دو دختر مکانیک اعتقاد دارند که هیچ شغلی انحصارا برای زنان یا مردان نیست همانطوریکه ما در دنیا مردانی را داریم که آشپزهای ماهر و موفقی هستند، پس زنان نیز می توانند در شغل های سخت همچون مکانیکی به موفقیت دست یابند.

در حال حاضر نیلوفر فرهمند و کیانا یاراحمدی در مکانیکی در غرب تهران مشغول به کار هستند و در حال یادگیری این حرفه هستند، البته با توجه به سوالاتی که علی ضیا از آنها کرد مشخص شد تا حد زیادی در زمینه مکانیکی اطلاعات کسب کرده اند.