خودکشی ۳ جوان در فینال بازی نهنگ آبی در آبهای خزر - ژولی پولی

خودکشی ۳ جوان در فینال بازی نهنگ آبی در آبهای خزر

خودکشی ۳ جوان در فینال بازی نهنگ آبی در آبهای خزر

۱۷ شهریور ۱۳۹۹

خودکشی ۳ جوان در فینال بازی نهنگ آبی در آبهای محمودآباد را در حوادث ژولی پولی مطالعه نمایید.

سه جوان مسافر که برای انجام مرحله فینال بازی نهنگ آبی به محمودآباد سفر کرده بودند، سرانجام در دریا غرق شدند.

۴ جوان از شهرهای تبریز، اصفهان، ایذه و اردبیل به شهرستان محمودآباد سفر کرده بودند تا مرحله فینال بازی اینترنتی نهنگ آبی را به سرانجام برسانند.

این چهار جوان عصر روز یکشنبه ۱۶ شهریور خود را تسلیم امواج خروشان دریا کردند ولی یک نفر از آنها توسط منجیان غریق نجات پیدا کرد.

مشاهده نمایید: سلطان قبر کیست؟

خودکشی سه جوان برای بازی نهنگ آبی

ناجیان غریق به این چهار جوان هشدار داده بودند که در بخش عمیق دریا نروند و تصور می شد که این چهار نفر برای بازی گرد هم آمده اند.

این چهار نفر به هشدارهای ناجیان توجه نکرده، گرد هم جمع شدند و بی صدا به زیر آب دریا فرو رفتند.

اما یکی از قایقران ها که حرکت دست یکی از جوانان را مشاهده می کند موفق می شود این غریق را نجات دهد.

فردی که از آب دریا نجات یافته بود پس از گریه و اظهار ندامت، به این موضوع اشاره کرد که همراهانش را نمی شناخته و از طریق بازی اینترنتی نهنگ آبی با آنها آشنا شده است.

همچنین شخص نجات یافته علت حضورشان در آبهای مازندران را خودکشی و انجام مرحله آخر بازی نهنگ آبی عنوان کرد.