غذای خانگی سه سار چیتگر

حامد نصیری شرکت کننده ششم قسمت بیست و سوم عصرجدید - ژولی پولی

حامد نصیری شرکت کننده ششم قسمت بیست و سوم عصرجدید

حامد نصیری شرکت کننده ششم قسمت بیست و سوم عصرجدید

26 فروردین 1398

شرکت کننده ششم قسمت بیست و سوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید حامد نصیری بود که توانست با اجرای حرکات آکروبات و فیزیکی و استفاده از بازیگری و القای مفهوم بی سر پناهی نظر مثبت داوران را کسب کند.

البته حامد نصیری توانست سه رای مثبت داوران (آریا عظیمی نژاد، امین حیایی و سید بشیر حسینی) را کسب کرده و در پایان رویا نونهالی به دلیل تایمی که برای بازیگری این شرکت کننده در وسط اجرا تلف شد به حامد نصیری یک رای منفی داد.

سرانجام حامد نصیری توانست با سه رای مثبت و یک رای منفی به فینال قسمت بیست و سوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید صعود کند.

برای مشاهده ی فینالیست قسمت بیست و سوم مسابقه عصرجدید کلیک کنید.