غذای خانگی سه سار چیتگر

جزئیات بسته حمایتی دولت برای کارگران تامین اجتماعی - ژولی پولی

جزئیات بسته حمایتی دولت برای کارگران تامین اجتماعی

جزئیات بسته حمایتی دولت برای کارگران تامین اجتماعی

30 دی 1397

در چه تاریخی بسته حمایتی دولت برای کارگران تامین اجتماعی واریز می شود؟
در روز ۲۹ و ۳۰ دی ماه بسته حمایتی دولت یا سبد کالا به صورت نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

مبلغ بسته حمایتی دولت چقدر است؟
خانوار یک نفره: ۱۰۰ هزار تومان، خانوار دو نفره: ۱۵۰ هزار تومان، خانوار سه نفره: ۲۰۰ هزار تومان، خانوار چهار نفره: ۲۵۰ هزار تومان، خانوار پنج نفر به بالا: ۳۰۰ هزار تومان

آیا بسته حمایتی به حساب هر شخصی که در یک خانواده تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی است واریز می شود؟
خیر، هر شخصی که در یک خانواده جزو کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی باشد مبلغ مورد نظر به حساب سرپرست خانوار واریز می شود.

باید برای واریز مبلغ بسته حمایتی دولت، شماره حساب اعلام کنیم؟
خیر، هماهنگی های لازم بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه ها انجام شده و مبلغ مورد نظر به شماره حسابی که مربوط به یارانه هاست واریز می شود.

هر کارگری با هر میزان حقوق دریافتی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی باشد مشمول بسته حمایتی دولت می شود؟
خیر، کارگرانی که میزان حقوق دریافتی آنها زیر ۳ میلیون تومان است دریافت کنندگان بسته حمایتی می باشند.

اگر در یک خانوار چند نفر جزو کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی باشند، بسته حمایتی دولت به ازای هر کدام از آنها واریز می شود؟
خیر، هر چند نفر که در یک خانوار تحت پوشش باشند تاثیری ندارد اگر حقوق دریافتی زیر ۳ میلیون تومان باشد، فقط یک بار سبد کالا به یک خانواده تعلق می گیرد و بر حسب تعداد اعضای خانوار به حساب سرپرست خانوار واریز می شود.

آیا این سبد حمایتی دولت شامل بازنشستگان تامین اجتماعی نیز می شود؟
بازنشستگان تامین اجتماعی مبلغ ۲۰۰ هزار تومان سبد کالا گرفته اند ولی مبلغ سبد حمایتی دولت برای کارگران تامین اجتماعی براساس تعداد اعضای خانوارشان متفاوت است.