خرید انواع جا کلیدی نمدی

تغییر ساعت رسمی کشور در ۳۰ شهریور - ژولی پولی

تغییر ساعت رسمی کشور در ۳۰ شهریور

تغییر ساعت رسمی کشور در ۳۰ شهریور

۲۹ شهریور ۱۳۹۸

سالهاست که در ایران برای صرفه جویی در مصرف انرژی و استفاده ی بیشتر از نور خورشید در طول روز، هر ساله در روز اول فروردین ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ یکساعت به جلو و در ۳۰ شهریور در ساعت ۲۴ یکساعت به عقب کشیده می شود.

امسال نیز همچون سال های گذشته، ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ روز شنبه ۳۰ شهریور سال ۱۳۹۸ یکساعت به عقب کشیده می شود.

تغییر ساعت رسمی کشور در 30 شهریور

تغییر ساعت رسمی کشور به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی و استفاده ی بیشتر از نورخورشید برای اولین بار در کشور آلمان به اجرا درآمد.

در حال حاضر هفتاد و هفت کشور در سراسر دنیا ساعت کشورشان را بر همین اساس تنظیم می کنند.

error: Content is protected !!