بیوگرافی پروفسور عظیم اکبرزاده و ماجرای درمان کرونا با زهر زنبور عسل - ژولی پولی

بیوگرافی پروفسور عظیم اکبرزاده و ماجرای درمان کرونا با زهر زنبور عسل

بیوگرافی پروفسور عظیم اکبرزاده و ماجرای درمان کرونا با زهر زنبور عسل

۱۳ مرداد ۱۳۹۹

پروفسور عظیم اکبرزاده در برنامه طبیب حاضر شد و از تاثیر زهر زنبور عسل در درمان کرونا صحبت کرد.

اگر تمایل دارید با بیوگرافی پروفسور عظیم اکبرزاده و تاثیر زهر زنبورعسل در درمان کرونا آشنا شوید با ژولی پولی همراه باشید.

تاثیر زهر زنبور عسل در درمان کرونا:

پروفسور عظیم اکبرزاده در روز ۱۳ مرداد در برنامه طبیب حاضر شد و از تاثیر زهر زنبور عسل در درمان ویروس کرونا صحبت کرد.

وی در برنامه طبیب گفت:

با زهر زنبور عسل می توان کرونا را درمان کرد، در مشکین شهر و اردبیل تاکنون هیچ کدام از کندوداران به کرونا مبتلا نشده اند.

با همکاری یکی از دانشجویان، به یک بیمار مبتلا به کرونا که وضعیت حادی داشته، زهر زنبورعسل در زانو تزریق شده که پس از یک روز بهبود یافته است.

در ادامه وی اشاره کرد که فرمول واکسن ویروس کرونا با زهر زنبور عسل را آورده است.

وی گفت که هیچ واکسنی در سراسر جهان نمی تواند ویروس کرونا را از بین ببرد و فقط نیش زنبور عسل این قابلیت را دارد.

مشاهده نمایید: واکسن روسی کی می آید؟

درمان کرونا با زهر زنبورعسل

بیوگرافی پروفسور عظیم اکبرزاده:

پروفسور عظیم اکبرزاده خیاوی در ۷ اسفند سال ۱۳۲۶ متولد شده است.

در سال ۱۳۷۶ به عنوان استاد و رئیس بخش پایلوت بیوتکنولوژی انستیتو پاستور ایران انتخاب شد.

تاکنون سمت های بسیاری داشته و کتاب های متعددی را تالیف کرده است.

سمت های پروفسور اکبرزاده:

مسئول کمیته سیاست‌گذاری علوم پایه در معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شماره حکم ۱۲۴۶۷/۳/ پ مورخ۱۳۷۴/۱۰/۱۰

عضو کمیته سیاستگذاری علوم دارویی وزارتخانه به شماره حکم ۷۰۶۲/ د ک مورخ۱۳۷۴/۱۰/۱۰

رئیس آزمایشگاه بیمارستان شهید مهدی رضوی به شماره حکم ۶۸۷۵/۳۵/۱۴ مورخ۱۳۷۳/۸/۱

سرپرستی گروه علوم آزمایشگاهی در دانشکده پیراپزشکی به شماره حکم ۶۲۹/۳/۳۶/ پ مورخ۱۳۷۱/۲/۱۳

سرپرستی گروه علوم آزمایشگاهی در دانشکده علوم پزشکی و پیراپزشکی به شماره حکم ۳۰۷۴/۳/۲۶/ پ مورخ۱۳۷۱/۴/۳۱

مسئول آزمایشگاه هورمون‌شناسی به شماره حکم۹۶۴۲/۸/۲۶/ پ مورخ۱۳۶۹/۱۱/۲۹

عضو شورای برنامه‌ریزی دانشگاه علوم پزشکی ایران به شماره حکم ۴۲۳۲/۲۶/ پ مورخ۱۳۶۹/۲/۳۰

عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران به شماره حکم ۴۲۴۴/۱۸۱/۲۶/ پ۱۳۶۸/۷/۲۳

عضو کمیته ارتقاء استادیاری به دانشیاری به شماره حکم ۱۶۳۷/۳/۲۶ پ مورخ۱۳۷۰/۳/۱۱

عضو شورای پژوهشی و برنامه‌ریزی دانشکده به شماره حکم ۲۱۸۱۶۰ / پ مورخ۱۳۶۹/۳/۲۶

مدیر گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده به شماره حکم ۴۵۱۵/۲۶/ پ مورخ۱۳۶۸/۱۲/۱۹

مسئول بخش بیوشیمی دانشکده پیراپزشکی به شماره حکم ۸/۲۶/پ مورخ۱۳۶۷/۴/۶

رئیس انستیتو تغذیه دانشکده علوم صنایع غذایی ایران به شماره حکم ۲۴۴۸ مورخ ۱۳۶۳/۴/۲

رئیس بخش شیمی دارویی مرکز تحقیقات دارویی به شماره حکم ۳۸۹۸/۳۰ مورخ۱۳۶۱/۸/۱۸

پروفسور عظیم اکبرزاده و درمان کرونا با زهر زنبورعسل

تالیفات و کتابها پروفسور اکبرزاده:

بیوشیمی عمومی

شیمی معدنی در زیست شناسی

راهنمای عملی غنی سازی موادغذایی: درمان آنمی فقر آهن

تلخیص پروتئین

نانوتکنولوژی: اصول و روش ها

نانوبیوتکنولوژی: مفهوم، کاربرد و آینده

نانو ذرات: برای رشته های علوم زیستی، فنی مهندسی و نانوفناوری

تاثیر تنش اسمزی در اندازه و مورفولوژی لیپوزوم

تخلیص پروتئین (با روش‌های بیولوژیکی)

اعتیاد و واکسن مورفین: مدارک مورد نیاز جهت ثبت و اخذ موافقت اصولی واکسن مورفین

تخلیص و اصلاح سطحی نانوذرات پلیمری در کاربرد پزشکی

تکنولوژی هدفمندسازی دارو: روشهای زیستی، شیمیایی، فیزیکی

تولید عملی نانولیپوزوم‌ها

روشهای سنتز نانوذرات

نانوذرات حاملین دارو

تکنولوژی نانوحامل‌ها: کاربرد نانودرمانی

کاربردهای فناوری نانو در پزشکی

فرآیند پالایش و تولید روانکارها

(بیوگرافی برگرفته از سایت پایش)