بیوگرافی فرهود جلالی کندلوسی خواننده+ عکس - ژولی پولی

بیوگرافی فرهود جلالی کندلوسی خواننده+ عکس

بیوگرافی فرهود جلالی کندلوسی خواننده+ عکس

۱۹ تیر ۱۴۰۰

بیوگرافی فرهود جلالی کندلوسی خواننده+ عکس وی را در مجله خبری ژولی پولی مشاهده نمایید.

بیوگرافی فرهود جلالی کندلوسی:

فرهود جلالی کندلوسی بزائه ۱۳۴۴ در کندلوس اتا کجوری و نوشهر شاعر هسته که مازرونی فولکلور جه شعر گانه. وه ابتدایی ره سروش میخساز مَرسه و راهنمایی ره شهید بهیار مقیمی روستای کندلوس دله بخوندسته و دبیرستان ره شهر بخوندسته.

سال ۱۳۶۶ رشته علوم اجتماعی ره دانشگاه تهران قبول بیه. ونه تشویق‌کر آقای صادق علی کیا بی‌یه که وه ره شعر بائوتن سره کومِک هاکرده. اولین شعرونی که گاته غزل و مثنوی بینه. همین گادر آقای کیانی نژاد پلی للـه بزوئن ره هم یاد گیته. سال ۱۳۷۱ شه پایان‌نومه ره کندلوس ِفرهنگ و رسوم خَوِری بنویشته.

علت درگذشت فرهود جلالی کندلوسی:

فرهود جلالی روز ١٧ تیر ١۴٠٠ ایست قلبی هاکرده و بمرده. وه ۵۶ سال عمر هاکرده و آخرسری وه ره همون کندلوس که ونه پئیری مله بی‌یه، دفن هاکردنه.

شعر بوتن فرهود جلالی:

ونه علاقه مازرون فرهنگ جه باعث بیّه که گلکی شعر باتن ره شروع هاکنه. همون دانشگاه گادر بی‌یه که منظومه شعر مینا و پلنگ ره فارسی جه بنویشته. این شعر ره شه مَله هِداری بوته. ونه اولین تنک‌بیی شعرون جه پارپیرار بی‌یه که سال ۱۳۷۸ بازار بمو. ونجه خله استقبال بیّه و همینسه ونه په پارپیرار ۲ با عنوان ناری ناری کا سال ۱۳۸۰، پارپیرار ۳ با عنوان شیونگ سال ۱۳۸۲ و سال ۱۳۸۳ آلبوم موسیقیایی کپاچین‌های البرز و اَی پارپیرار ۴ با عنوان اسری منتشر بَینه. سال ۱۳۷۶ کجورِ گتون همراهی انجمن فرهنگی کجور ره تأسیس هاکرده که جشنواره، شعب شعر و نمایشگاه یلنه.

سال ۱۳۸۲ مؤسسه فرهنگی هنری پارپیرار ره تأسیس هاکرده و تا زنده بی‌یه وه ره مدیریت کارده. این موسسه هر سال ات‌خله جشنواره و همایش مازرون و تهرون دله یلنه.

آلبوم‌ها و آثار فرهود جلالی کندلوسی:

از کپاچین‌های االبرز

پارپیرار ۱ چراغ موشی

پارپیرار ۲ ناری ناری کا

پارپیرار ۳ شیوَنگ

پارپیرار ۴ اَسری