غذای خانگی سه سار چیتگر

به زندگی زیبا نگاه کنید (خوش بینی) - خوش بینی - زیبا نگاه کنید - دیدگاه مثبت- ژولی پولی - موفقیت

به زندگی زیبا نگاه کنید (خوش بینی)

به زندگی زیبا نگاه کنید (خوش بینی)

21 شهریور 1397

طبق یک داستان قدیمی، روزی مردی با بیماری صعب العلاج با صندلی چرخ دار وارد اتاق بیمارستان شد که بیمار دیگری روی تخت کنار پنجره خوابیده بود. هنگامی که آن دو دوست شدند، شخصی که کنار پنجره بود به بیرون می نگریست و ساعت ها از اتفاق هایی که بیرون می افتاد تعریف می کرد. یک روز از زیبایی های درختان پارک پشت بیمارستان تعریف می کرد واینکه چگونه برگ ها با وزش باد به رقص در می آیند. روز دیگر، دوستش را با توصیف مردمی که وارد بیمارستان می شدند، سرگرم می کرد. اما، با گذشت زمان مرد از اینکه نمی تواند این همه زیبایی هایی را که دوستش توصیف می کند ببیند، بسیار ناراحت بود. عاقبت از او دلگیر شد و این دلگیری کم کم به نفرت تبدیل شد. بیمار کنار پنجره یک شب به علت سرفه های ناگهانی و مکرر، به قطع تنفس دچار شد. مرد کناری به جای اینکه دکمه پرستاری را فشار دهد، ترجیح داد کاری نکند. صبح روز بعد، بیماری که با گفتن اتفاقات بیرون بیمارستان چنین سرگرمی را برای دوستش فراهم کرده بود، مرده اعلام شد و او را از اتاق خارج کردند. مرد کناری فورا درخواست کرد که تخت او را کنار پنجره ببرند و پرستار بخش به این درخواست پاسخ مثبت داد.

اما هنگامی که بیرون از پنجره نگریست با دیوار آجری بلندی روبه رو شد. هم اتاقی قدیمی او تصاویر بی نظیری از دنیای خیالی اش توصیف می کرد، تا دنیای دوستش که لحظات سختی را پشت سر می گذارند، زیباتر کند. او با عشقی به دور از خودخواهی عمل کرده بود.

مثبت نگر باشید

وقتی به این داستان فکر می کنم، آن را داستانی بی نظیر می یابم. برای شادتر زندگی کردن و رضایت مندی از زندگی، وقتی با شرایط سخت مواجه می شویم، باید خوش بینی خود را حفظ کنیم و پیوسته از خود بپرسیم،((آیا راه آسان تر و عاقلانه تری برای نگریستن به موقعیت های منفی وجود دارد؟)) استیون هاوکینگ، یکی از بزرگ ترین فیزیک دانان اظهار داشته است که،(( ما در میان سیاره ای کوچک از یک ستاره ی متوسط (خورشید) زندگی می کنیم که در میان صدها هزار میلیون کهکشان قرار دارد.)) این نظریه برای تغییر دیدگاه چطور است؟ با این اطلاعات در مورد کوچکی کره ی زمین، آیا مشکل شما اینقدر بزرگ است؟ آیا مشکلاتی که تجربه کرده اید یا مسائلی که ممکن است اخیرا درگیر آن شده باشید واقعا اینقدر جدی است که از کنترل خارج شوید؟

ما برای مدت کوتاهی قدم در این سیاره گذاشته ایم. اگر با دید کلی به این موضوع نگاه کنیم، زندگی ما مانند نقطه ای روی بوم نقاشی است. پس بیایید از این سفر لذت ببرید.

با ژولی پولی همراه باشید و سایر مقالات را در بخش روانشناسی مطالعه کنید تا با ما در مسیر موفقیت و پیشرفت در زندگی گام بردارید.