بنگلادش تنها کشور ۶ فصل جهان - ژولی پولی

بنگلادش تنها کشور ۶ فصل جهان

بنگلادش تنها کشور ۶ فصل جهان

۲ دی ۱۳۹۸

از زمانی که کودک هستیم به ما آموزش می دهند که سال از چهار فصل تشکیل شده است و ما ایرانیان وقتی از آب و هوای کشورمان صحبت می کنیم، همیشه به این موضوع اشاره می کنیم که ایران کشور چهار فصل است.

اما شاید شنیدن این موضوع برایتان عجیب و باور نکردنی باشد که کشوری در دنیا وجود دارد که شامل ۶ فصل می باشد!

در خلقت های خدا همیشه استثنائات و معجزه های بسیاری می توانید مشاهده کنید که سال ۶ فصل در کشور بنگلادش هم بی شک یکی از معجزات خدا در طبیعت است.

البته قبل از اینکه به معرفی کشور ۶ فصل جهان بپردازیم، باید به این موضوع اشاره کنیم که برخی کشورهای جهان فقط دو فصل و تغییرات جوی هوا را در سال تجربه می کنند.

تغییرات جوی و فصول سال در کشورهای هندوستان و بنگلادش نسبت به سایر کشورهای جهان متفاوت است، از این رو این کشورها می توانند فصول بیشتری را در طول سال مشاهده کنند.

بنگلادش تنها کشور جهان است که مردمان آن می توانند ۶ فصل را در طول سال ببینند!

به مجموع فصل های سال که از ۶ فصل تشکیل شده در بنگلادش ریتو می گویند.

6 فصل بنگلادش

تقویم کشور بنگلادش که بانگلا نامیده می شود شامل ۶ فصل زیر می باشد:

  • تابستان یا گریمشو: Grisam
  • بارانی یا بورشا (فصل مرطوب، باد موسمی): Barsa
  • پاییز یا شوروت: Sarat
  • پاییز پایانی یا هیمونو (فصل خشک): Hemanta
  • زمستان یا شیت: shhit
  • بهار یا بوسونتو: Basanta

بطور تقریبی هر فصل در کشور بنگلادش از ۲ ماه تشکیل شده است، در برخی موارد فصل ها با یکدیگر همپوشانی دارند و طول برخی فصل کوتاهتر یا طول بعضی فصل ها طولانی تر می شود.

سه فصلی که در بنگلادش پایدار تر هستند و از سایر فصل های سال متمایز می باشند: فصل گرم قبل از باران های موسمی، فصل بارندگی، فصل سرد و خشک می باشد.

شهری رویایی بر روی آب به نام ونیز