غذای خانگی سه سار چیتگر

بررسی سن عقلی و سن شناسنامه ای در ازدواج - ژولی پولی

بررسی سن عقلی و سن شناسنامه ای در ازدواج

بررسی سن عقلی و سن شناسنامه ای در ازدواج

30 شهریور 1398

در ازدواج سن عقلی مهم تر است یا سن شناسنامه ای؟ چند سال اختلاف سنی در ازدواج مناسب است؟ آیا دختر می تواند در ازدواج از پسر بزرگتر باشد؟

سوال هایی که در بالا مطرح شد تنها تعدادی از صدها سوالی است که برای اختلاف سنی بین زن و مرد در ازدواج مطرح می شود.

این روزها موضوع کودک همسری بسیار مورد انتقاد واقع شده است و برخلاف قانون می باشد.

اختلاف سنی زیاد زن و مرد در ازدواج، کمتر به چشم می خورد، اکثریت جوانان همسن و سال با یکدیگر ازدواج می کنند و این روزها حتی شاهد ازدواج های بسیاری هستیم که دخترها از پسرها بزرگتر هستند.

برخی علمی صحبت می کنند و فاصله ی سنی دقیقی برای ازدواج زن و مرد اعلام می کنند، برخی با فاصله سنی زیاد مخالف هستند و برخی دیگر می گویند به هیچ وجه سن زن نباید بیشتر از مرد باشد.

چرا سن زن نباید در ازدواج بیشتر از مرد باشد؟

  1. دختر در سن پایین تر به بلوغ عقلی و فکری می رسد، در نتیجه از نظر روحی و روانی نیز زودتر به پختگی دست می یابد.
  2. دختر در سن پایین تر به بلوغ جسمی می رسد، در نتیجه به نیازهای جنسی وی باید در سن پایین تر پاسخ داده شود.
  3. زنان به دلیل زایمان در سن پایین تر طراوت و شادابی جسمی و هیکل خود را از دست می دهند، اختلاف سنی موجب می شود پس از زایمان از نظر فیزیکی و شکستگی صورت توازن بین زن و مرد برقرار شود.
  4. مردهایی هستند که بعد از سن ۹۰ سالگی نیز پدر شده اند ولی زنان بعد از سن یائسگی از میل جنسی کمتری برخوردار هستند و نیازهای جنسی در زنان تا حد زیادی کاهش می یابد.
  5. زنان در سن پایین تری آمادگی برای ازدواج می یابند و زودتر بلوغ اجتماعی پیدا می کنند.

بطور کلی اختلاف سنی برای ازدواج نباید زیاد باشد، بهترین اختلاف سنی که برای ازدواج از سمت روانشناسان اعلام شده ۴ تا ۷ سال می باشد.

اختلاف سنی در ازدواج

سن عقلی در ازدواج مهمتر است یا سن شناسنامه ای؟

سن عقلی برای ازدواج مهمتر از سن شناسنامه ای می باشد.

زن و شوهر باید از نظر عقلی، جسمی، جنسی و روحی به یکدیگر نزدیک باشند تا درک متقابل بینشان وجود داشته باشد.

نکته ی مهمی که در اینجا باید به آن اشاره کنیم این است که ازدواج یک نسخه ای نیست که بتوانیم برای همه بپیچیم و یک مدل جواب بدهد.

زن و مرد برای ازدواج باید از نظر سن عقلی به یکدیگر نزدیک باشند و دختر و پسر قبل از ازدواج می توانند از طریق مشاوره به سن عقلی خود پی ببرند.

مواردی دیده شده که دختر بزرگتر از پسر بوده و به دلیل سن عقلی نزدیک بهمی که داشته اند ازدواج کرده اند و خوشبخت شده اند و مورادی دیده شده که دختر و پسری همسن و سال ازدواج کرده اند و به دلیل فاصله سن عقلی و نداشتن درک متقابل زندگیشان منجر به شکست شده است.