غذای خانگی سه سار چیتگر

اژدهای سرخ شرکت کننده چهارم قسمت هجدهم عصرجدید - ژولی پولی

اژدهای سرخ شرکت کننده چهارم قسمت هجدهم عصرجدید

اژدهای سرخ شرکت کننده چهارم قسمت هجدهم عصرجدید

13 فروردین 1398

چهارمین اجرای قسمت هجدهم مسابقه استعدادیابی عصرجدید مربوط به گروه اژدهای سرخ بود که توانستند چهار رای مثبت داوران را به خود اختصاص دهند و به فینال قسمت هجدهم بروند، ولی سرانجام نتوانستند به عنوان فینالیست نهایی از این قسمت صعود کنند و باید منتظر رای مردمی باشند.

گروه اژدهای سرخ یکی از اجراهای بسیار زیبا بود که در آن سه عروسک شیر حضور داشت و در هر کدام از عروسک های شیر دو نفر هنرنمایی می کردند سه نفر که متشکل از دو جوان (پسر) و یک دختر (کودک) نیز در این اجرا حضور داشتند و حرکات زیبایی انجام دادند.

رهبر گروه به این نکته اشاره کرد که خودش در معبد شائولین در چین این هنر را آموخته ولی شیر ریشه در فرهنگ ایرانیان دارد و از ایران این فرهنگ به چین منتقل شده است.

فینالیست قسمت هجدهم مسابقه عصرجدید

در زیر می توانید ویدئوی هنرنمایی گروه اژدهای سرخ را مشاهده نمایید: