غذای خانگی سه سار چیتگر

اژدهای سرخ اجرای اول قسمت دوم مرحله دوم مسابقه عصرجدید - ژولی پولی

اژدهای سرخ اجرای اول قسمت دوم مرحله دوم مسابقه عصرجدید

اژدهای سرخ اجرای اول قسمت دوم مرحله دوم مسابقه عصرجدید

23 اردیبهشت 1398

امشب ۲۴ اردیبهشت قسمت دوم مرحله ی دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید برگزار شد و چهار شرکت کننده به رقابت با یکدیگر پرداختند.

گروه اژدهای سرخ که در مرحله ی اول مسابقه استعدادیابی عصرجدید، با رای مردمی توانست صعود کند، امشب در مرحله دوم عصرجدید شگفتی آفرید.

گروه اژدهای سرخ، داستان خان سوم شاهنامه (اژدها و رستم) را اجرا کردند و توانستند چهار رای سفید از داوران مسابقه عصرجدید را از آن خود کنند.

انتخاب استعداد برتر قسمت دوم مرحله دوم مسابقه عصرجدید