غذای خانگی سه سار چیتگر

انگیزه عجیب سارق نوزاد یک روزه از بیمارستان - ژولی پولی

انگیزه عجیب سارق نوزاد یک روزه از بیمارستان

انگیزه عجیب سارق نوزاد یک روزه از بیمارستان

3 شهریور 1398

امروز بهروز کریمخانی پلیس یابنده طفل شیرخواری که در نیمه خرداد، توسط زنی پرستارنما  از بیمارستان تامین اجتماعی شهریار سرقت شده بود، مهمان برنامه فرمول یک با اجرای علی ضیا بود.

۲۰ مرداد ماه نوزاد تازه متولد شده به نام آراد در مسجدی در شهریار پیدا شد و خانواده اش موفق شدند فرزندشان را پس از دو ماه، سلامت به آغوش بکشند.

سرهنگ بهروز کریمخانی در برنامه فرمول یک حاضر شد و از انگیزه زن پرستارنما که نوزاد یک روزه را سرقت کرده بود صحبت کرد و به توضیح ماجرای اتفاق افتاده پرداخت.