غذای خانگی سه سار چیتگر

امیر بهرام کاویانپور شرکت کننده پنجم قسمت بیست و پنجم عصرجدید - ژولی پولی

امیر بهرام کاویانپور شرکت کننده پنجم قسمت بیست و پنجم عصرجدید

امیر بهرام کاویانپور شرکت کننده پنجم قسمت بیست و پنجم عصرجدید

9 اردیبهشت 1398

پنجمین شرکت کننده قسمت بیست و پنجم مسابقه استعدادیابی عصرجدید با خوانندگی امیر بهرام کاویانپور اجرا شد.

امین حیایی در ابتدا در مورد اجرا و خوانندگی امیر بهرام کاویانپور اظهار نظر کرد و نظر مثبتش را اعلام کرد، پس از وی آریا عظیمی نژاد نظر منفی اش را اعلام کرد و سید بشیر حسینی هم با آریا عظیمی نژاد هم نظر بود ولی رویا نونهالی با امین حیایی هم نظر شد و رای مثبت داد.

داوران عصرجدید دو به دو نظر مثبت و منفی به خوانندگی امیر بهرام کاویانپور دادند ولی با تشویق مردم و در واقع نظر منفی مردم نتوانست به فینال قسمت بیست و پنجم عصرجدید صعود کند.

گروه سربازان وطن فینالیست قسمت بیست و پنجم مسابقه استعدادیابی عصرجدید