افزایش قیمت بنزین+ طرح حمایت معیشتی دولت - ژولی پولی

افزایش قیمت بنزین+ طرح حمایت معیشتی دولت

افزایش قیمت بنزین+ طرح حمایت معیشتی دولت

۲۴ آبان ۱۳۹۸

از ساعت صفر جمعه ۲۴ آبان ماه سال ۱۳۹۸ دو رویداد مهم در ایران رخ داد: مورد اول اینکه سهمیه بندی بنزین شروع شد و قیمت های جدید اعلام گشت و مورد دوم اینکه طبق طرح حمایت معیشتی دولت مبلغ یارانه های نقدی افزایش یافت.

افزایش قیمت بنزین:

قیمت بنزین سهمیه ای معمولی: هر لیتر ۱۵۰۰ تومان

قیمت بنزین غیر سهمیه ای معمولی: هر لیتر ۳۰۰۰ تومان

قیمت بنزین سوپر: هر لیتر ۳۵۰۰ تومان

سهمیه بنزین ماه آبان به دارندگان کارت سوخت هوشمند در ساعت صفر ۲۴ آبان واریز شده است.

نرخ CNG دچار تغییر نشده است.

برای خودروهای اسنپ و تپسی (تاکسی های اینترنتی) در صورتیکه نرخ کرایه ی آنها طبق مصوبه باقی بماند، اعتبار معادل سهمیه تعلق می گیرد.

تمهیدات خاصی برای خودروهای بین شهری، آموزشگاه های رانندگی و آژانس های کرایه اتومبیل اندیشیده شده که اعلام خواهد شد.

سهمیه بنزین به خودروهای دستگاه های اجرایی دولتی تعلق نمی گیرد و باید از بنزین غیر سهمیه ای معمولی با قیمت هر لیتر۳۰۰۰ تومان استفاده نمایند.

افرادی که هنوز برای خودروهای خود کارت سوخت (به هر دلیلی) دریافت نکرده اند، نگران نباشند زیرا سهمیه شان محفوظ است.

سهمیه بنزین در کارت های سوخت به مدت شش ماه قابل ذخیره می باشد.

با کارت سوخت جایگاه دار قیمت نفت گاز نیز ثابت خواهد ماند.

سهمیه بندی جدید بنزین

افزایش مبلغ یارانه ها:

طرح حمایت معیشتی دولت شامل ۱۸ میلیون خانوار ایرانی می شود.

طرح حمایتی دولت ارتباطی با مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر نفر که بابت یارانه نقدی هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود ندارد.

طی یک هفته تا ۱۰ روز آینده مبلغ طرح حمایتی به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

طرح حمایتی دولت برای خانواده های یک نفره مبلغ ۵۵ هزار تومان، برای خانواده های دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، برای خانواده های سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، برای خانواده های چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و برای خانواده های پنج نفره مبلغ ۲۰۵ هزار تومان می باشد.

زمان واریز یارانه نقدی ماه آبان سال ۱۳۹۸