غذای خانگی سه سار چیتگر

از زمان رفت و برگشت به محل کار بهینه استفاده کنید - ژولی پولی

از زمان رفت و برگشت به محل کار بهینه استفاده کنید

از زمان رفت و برگشت به محل کار بهینه استفاده کنید

12 شهریور 1398

اگر برای رسیدن به دفتر کار هر روز سی دقیقه در راه باشید، بعد از یک سال معادل شش هفته هر روز هشت ساعت را در خودرو گذرانده اید.

می توانید واقعا زمان تان را به بیرون خیره شوید و در رویا فرو روید در حالیکه سیل اخبار منفی از رادیو خودرو به شما می رسد.

خیلی از افراد موفق و خوشحالی که می شناسم، یک عادت مشترک دارند: آنها در خودروهایشان به نوارها و سی دی های با ارزش و آموزشی گوش می دهند.

با انجام این کار، آنها رانندگی را به زمانی برای یادگیری تبدیل می کنند و خودروهایشان را به دانشگاه سیار بدل می کنند.

تبدیل خودرو به دانشگاه

تبدیل خودرو به دانشگاه سیار یکی از بهترین سرمایه گذاری هایی است که انجام می دهید.

به جای اینکه خسته و ناامید و افسرده به سرکار برسید، گوش دادن به نوارهای آموزشی مسیر سفر درون شهری را به تفریح بدل می کند و شما را با انگیزه و متمرکز و هوشیار نگه می دارد.

بهترین روشی که بتوانید متوجه شوید که کسی به زندگی متعهد است این است که از او بپرسید: آیا رادیو ضبط خودروی او درست کار می کند.

کسانی که به دنبال مطالب ایجاد انگیزه در زندگی هستند، هر دقیقه از زمان رانندگی شان را به نوارهای آموزشی گوش می دهند.

خیلی از کتاب ها را می توانید همراه با نوارهای شنیداری پیدا کنید که بهترین برنامه های ایجاد انگیزه را دارند.

شخصا، سعی می کنم هرماه به پنج نوار از پرفروش ترین برنامه های کسب و کار، خلاقیت و افکار مثبت گوش دهم.