غذای خانگی سه سار چیتگر

ژولی پولی-تکنولوژی-رباتیک-رباتهای پیشخدمت در ژاپن-اداره کردن رباتهای پیشخدمت توسط معلولین

اداره کردن رباتهای پیشخدمت در ژاپن توسط معلولین

اداره کردن رباتهای پیشخدمت در ژاپن توسط معلولین

27 آذر 1397

در دنیای تکنولوژی روز به روز از حجم کار فیزیکی انسانها کاسته می شود و انسانها با مغزشان دستگاه ها و ابزارهایی می سازند تا به سهولت کارهایشان کمک کند.  

در این میان با  پیشرفت علم رباتیک، ربات های پیش خدمت وارد رستوران های کشور ژاپن شدند و مورد استقبال سایر کشورها هم قرار گرفتند که از ربات های پیش خدمت در رستوران ها و هتل ها استفاده کنند.

بیشتر این ربات ها ساخت کشور چین هستند و چینی ها در رستوران هایشان از حضور پیش خدمت های رباتی بهره می برند ولی برخی از رباتها قادر به انجام همه ی کارهای پیش خدمت ها نیستند و برخی از مشتریان در صفحه شبکه های مجازی خود اعلام کرده اند که این ربات ها قادر به حمل و سرو سوپ و مایعات بهدرستی نیستند، یا از احساس، لبخند و زیبایی که یک پیش خدمت دارد، بهره مند نیستند.

ربات پیشخدمت رستوران


اما ماه قبل خبری جالب از دنیای تکنولوژی شنیدیم که رستورانی ژاپنی از رباتهایی به عنوان پیش خدمت استفاده می کند که کنترل کنندههای آن افراد ناتوان و معلول هستند.

ربات ها به کمک کامپیوترهایی که در خانه ها یافراد کم توان هستند اداره می شود و توسط حرکت چشم این افراد ربات ها ردیابی شده، حرکت می کنند، اشیا را برمی دارند و با مشتریان صحبت می کنند.

هدف از ایده اداره کردن ربات های رستوران توسط چنین بیمارانی، مستقل شدن افراد ناتوان، فلج و بیماریهای(مشکلات نخاعی و اسکلروزجانبی) است و به ازای هر یک ساعت کار کردن ۹ دلار حقوق به بیماران پرداخت شد.   

کنترل کننده رباتهای پیشخدمت


این رستوران فقط موفق شد ۲ هفته فعالیت کند ولی سازندگان آن وعده داده اند بودجه لازم را جمع کنند و این رستوران را در سال ۲۰۲۰ به صورت دائم راه اندازی کنند.

تیم ژولی پولی برای تمام افرادی که با دنیای تکنولوژی سعی در توان بخشی افراد معلول دارند آرزوی موفقیت می کند.