غذای خانگی سه سار چیتگر

احمدرضا فلسفی شرکت کننده هفتم قسمت بیست و پنجم عصرجدید - ژولی پولی

احمدرضا فلسفی شرکت کننده هفتم قسمت بیست و پنجم عصرجدید

احمدرضا فلسفی شرکت کننده هفتم قسمت بیست و پنجم عصرجدید

9 اردیبهشت 1398

شرکت کننده آخر قسمت بیست و پنجم مسابقه استعدادیابی عصرجدید یا به عبارتی شرکت کننده آخر مرحله ی مقدماتی مسابقه عصرجدید احمدرضا فلسفی بود که با حرکات نمایشی بسیار زیبایی که با توپ انجام داد، توانست چهار رای سفید داوران را از آن خود کند و به فینال قسمت بیست و پنجم عصرجدید رفت.

ولی در مرحله ی نهایی نتوانست فینالیست شود و احمدرضا فلسفی باید در انتظار آرای مردمی مسابقه عصرجدید باشد.

فینالیست قسمت بیست و پنجم مسابقه عصرجدید