غذای خانگی سه سار چیتگر

اجرای اول قسمت بیست و سوم مسابقه عصرجدید - ژولی پولی

اجرای اول قسمت بیست و سوم مسابقه عصرجدید

اجرای اول قسمت بیست و سوم مسابقه عصرجدید

25 فروردین 1398

اجرای اول قسمت بیست و سوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید توسط علی قامتی و محمدامین صدر انجام شد که بسیار زیبا بود و مورد استقبال داوران مسابقه عصرجدید واقع شد.

علی قامتی و محمدامین صدر ورزش کلیستنیکس را اجرا کردند که ترکیبی از ژیمناستیک، بدلکاری و حرکات فیزیکی است و توانستند چهار رای سفید از داوران مسابقه عصرجدید کسب کنند و به فینال قسمت بیست و سوم مسابقه عصرجدید صعود کنند.

در پایان این گروه به عنوان فینالیست قسمت بیست و سوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید انتخاب شدند.


برای مشاهده ی فینالیست قسمت بیست و سوم مسابقه عصرجدید کلیک کنید.