برف-زمستانی

تصاویر زیبای زمستانی از نقاط مختلف جهان

منتشر شده در :

با پایان یافتن برگ ریزان پاییز نوبت آمدن زمستان است، فصلی که درختان جامه ای سفید می پوشند و رحمت الهی به صورت ریزش برف و باران از آسمان نازل می شود. به تعبیر زیبا و شاعرانه ی استاد الهی قمشه ای این برف نیست که می بارد الماس است […]

پاییز زیبا

تصاویر زیبای پاییزی از نقاط مختلف جهان

منتشر شده در :

زیباترین فصل خدا به تعبیر بیشتر مردم پاییز است، به تعبیر برخی دیگر پاییز، بهاریست که عاشق شده. آنقدر تعبیر در مورد فصل زیبای پاییز زیاد است که هر چه بگوییم، کم گفتیم… این روزها که لحظات پایانی پادشاه فصل ها را سپری می کنیم و در حال چیدن سورت […]